Terug
18 juli 2023

Het contract voor de vervangende nieuwbouw van Kindvoorziening Geesteren is ondertekend! Na een aanbestedingsprocedure heeft Bouwconsortium Noabers (Lammerink Installatiegroep, Aannemersbedrijf Niehof en Leferink Architecten) opdracht gekregen voor de vervangende nieuwbouw van de Aloysiusschool en kinderopvang De Boerderij in Geesteren.

Gezien de leeftijd van het huidige gebouw, de technische staat en de indeling van de school, hebben TOF Onderwijs, Kinderopvang De Boerderij en de gemeente Tubbergen besloten om over te gaan tot vervangende nieuwbouw op dezelfde plek. De nieuwe huisvesting (2.457 m2 BVO) bestaat uit veertien groepsruimten, twee centrale leerpleinen en een speellokaal. Daarnaast drie ruimtes voor de BSO, een peuteropvang en algemene ruimten voor basisonderwijs en kinderopvang. Het nieuwe gebouw is verdeeld over twee bouwlagen. Hierbij wordt een deel van de bestaande huisvesting geïntegreerd in de nieuwbouw. Het karakteristieke gebouwdeel van de Aloysiusschool aan de Vriezenveenseweg blijft grotendeels staan. Een gedeelte van de bestaande school moet eerst gesloopt worden. Een groot ander deel van de bestaande school zal als tijdelijke huisvesting dienen.

Het gehele ‘nieuwe’ gebouw zal voldoen aan de laatste duurzaamheidscriteria qua materiaalgebruik en installatietechniek.

Noabers streeft ernaar om in september 2023 met de bouw te starten. De verwachte bouwkundige oplevering van het gebouw staat gepland voor oktober 2024.