Technisch Beheer

100% betrouwbaar,

100% ontzorgd

Met eigenaren van elektrotechnische, werktuigbouwkundige, beveiligingstechnische en telematische systemen sluiten we één overeenkomst af voor het gehele beheer. Compleet ontzorgd, volledig op maat. Het niveau van service, onderhoud en de verdere dienstverlening sluit exact aan op de wensen van de opdrachtgever. Dit leggen we vast in duidelijke contracten. Bovendien krijgt de opdrachtgever één aanspreekpunt waar hij terecht kan met vragen.

Proactief beheer 24/7 service

De specialisten van het technisch beheer wachten niet tot de oplevering van een nieuwe of vervangende installatie, maar komen al voor die tijd in actie. Ze adviseren bijvoorbeeld over functionaliteit, beschikbaarheid, beheersbaarheid en onderhoudsplanning. Daarnaast geven ze trainingen aan gebruikers, zodat die leren hun installatie optimaal te benutten. De focus ligt hierbij sterk op het beheersbaar maken van de ‘total cost of ownership’ en vermindering van het energieverbruik.

In de gebruiksfase is de serviceafdeling 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar. Monteurs staan altijd paraat om een eventuele storing in een vitaal systeem snel en adequaat op te lossen. Ze werken vakkundig en klantvriendelijk, zo nodig op locatie en waar mogelijk op afstand – ‘remote’ gaat het vaak sneller. Bij telematicasystemen is dat vanzelfsprekend, maar ook veel klimaat- en domoticasystemen kunnen we tegenwoordig op afstand beheren.

Voortdurend vinger aan de pols

Storingen oplossen is mooi, maar liever willen we ze voorkomen. Onze ontwerpers doen er alles aan om systemen en installaties te bedenken die onderhoudsarm en storingsongevoelig zijn. In de gebruiksfase verrichten we preventief en correctief totaalonderhoud aan alle facetten van een installatie. Periodieke keuringen horen hierbij, al dan niet verplicht op grond van regelgeving. Zo houden we vinger aan de pols en kunnen we de continuïteit maximaal garanderen.


  • Advies
  • Meerjarenonderhoudsplan
  • Correctief onderhoud
  • Preventief totaalonderhoud
  • Total facillity management
  • Trainingen
  • Keuringen