Terug
11 maart 2022

Op dit moment is de bouw van de nieuwe brandweerkazerne van Almelo aan de Brugstraat 6 in volle gang. Na een intensief voorbereidingstraject - vanaf de gunning tot het ontgraven van de bouwput - kon ‘de combinatie Noabers’ (Aannemersbedrijf Niehof, Lammerink Installatiegroep en Leferink Architecten) aan de slag! Vele besprekingen, calculaties, ontwerpen en technische oplossingen leidden tot een fraai programma van eisen en uiteindelijk ook tot een verleende bouwvergunning. 

Alleen de brandslangtoren blijft bestaan, de rest van de voormalige brandweerkazerne is gesloopt. Het gebouw moet een robuust gebouw worden, precies op de hoek van de Brugstraat. Aan de Brugstraat liggen de deuren voor de uitruk van de brandweerauto’s en is de herkenbaarheid van een brandweerkazerne het grootst. 

Het pand krijgt een semi-transparant blauw getint volume. De honingraat en de kleuren verwijzen naar het water, het duiken - niet elke brandweerkazerne heeft een afdeling duiken - en de samenhang van de brandweerkorpsen in zijn algemeenheid.  

Met onder andere een eigen duikafdeling, een ‘uitruk-capaciteit’ van 5 brandweerauto’s en overige benodigde ruimten zoals kantoren en slaapgelegenheden is de nieuwe brandweerkazerne van Almelo een uniek gebouw in de regio. Op dit moment is er tijdelijke huisvesting georganiseerd voor de brandweerkazerne. Als onderdeel van de combinatie Noabers zijn we tot nu toe trots op het resultaat dat is neergezet!