Terug

Nieuwbouw onderzoek- en onderwijsgebouw Helix

Bouwteamverband  |  Labruimten conform eisen MLI en/of MLII  |  Bouwteamverband (UAV) Laboratoria conform eisen MLI en/of MLII Complex en hoog technisch niveau Nieuwbouw onderzoeken onderwijsgebouw met 9 bouwlagen  |  complex en hoogtechnisch niveau

  • 15.000 m²
  • Wageningen
  • Werktuigbouw
  • Elektrotechniek
  • Beveiligingstechniek
  • Industrie, kantoren en laboratoria
  • Onderwijs

Het nieuwe gebouw Helix is gelegen op de campus van Wageningen UR (University en Research Centre). Het gebouw met een vloeroppervlak van maar liefst 15.000 m2 bestaat uit negen bouwlagen en bevat ruimten voor onderzoek en onderwijs. 

Lammerink realiseerde hier een totaalpakket aan duurzame werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties en de complete engineering. Alles is uitgevoerd volgens hoge technische normen. Met toepassingen als warmte-koude-oplslag, betonkernactivering en LED-verlichting is Helix dan ook een zeer energiezuinig gebouw. 

Het project is gerealiseerd in samenwerking met Friso Bouwgroep uit Sneek.